Ko Aoraki te maunga; 

Ko Waimōkihi te awa; 

Ko te rangimārie te waka; 

Ko Te Aho Matua te whakaewarangi;

 Ko Te Atawhai o Te Aotūroa te whare; 

Ko Te Kura Kaupapa Māori o Te Whānau Tahi e tū nei,

Tihei mauri ora!


Tai pari, tai timu, taihoa e haere.

I te hokinga atu o te ngaru, ka kite atu kua ngaro rātou.

Kei te mihi atu, kei te tangi atu.

Haere rā koutou te hunga wairua, haere oti atu rā ki te huinga o te kahurangi ki tua o maumahara.

Haere, haere, haere okioki ai.

Kāti rā, ki a tātou nei te hunga ora, ngā rangatira o āpōpō, ngā mātua, te whānau whānui, te iwi e pupuri nei i ngā hoe o tō tātou nei waka.

Kei pariparia e te tai, ahakoa toka tū, ahakoa ngaru nui, kia kaha, kia mau, kia ita! Kotahi tonu te hoe.

Eke panuku, eke Tangaroa. Haumi ē! Hui ē! Taiki ē!

E kī ana te kōrero "Ko te manu e kai ana te miro nōna te ngahere.

Ko te tangata e kai ana te mātauranga, nōna te ao"

Me te tangi anō, kia puāwai ngā wāwata, ngā hiahia, ā, ko te tūmanako kia eke tātou ki ngā taumata teitei o te mātauranga.


Tēnā koutou tēnā koutou, otirā tēnā rā tātou katoa.