TE KURA KAUPAPA MĀORI O TE WHĀNAU TAHI

He mihi

Kei te mōteatea tonu nei ngā mahara ki te huhua kua mene atu ki te pō, te pōuriuri, te pōtangotango, te pō oti atu rā.

Kua rite te wāhanga ki a rātou, hoki mai ki te ao tūroa nei

Ko Io Matua Kore te pūtaketanga, te pūkaea, te pūtātara ka rangona whānuitia e te ao. Ko tāna ko ngā whetū, te marama, te haeata ki a Tamanui te rā. He atua i whakateretere mai ai ngā waka i tawhiti nui, i tawhiti roa, i tawhiti mai rā anō.

Kei nga ihorei, kei ngā wahapū, kei ngā pukumahara, kei ngā kanohi kai mātārae o tō tātou nei kura Aho Matua, Te Kura Kaupapa Māori o Te Whanau Tahi.

Anei rā te maioha ki a koutou katoa e pūmau tonu ki ngā wawata me ngā whakakitenga i whakatakotoria e ngā poupou i te wā i a rātou.

Ka whakanuia hoki te toru tekau tau o tēnei kura mai i tōna orokohanga timatanga tae noa ki tēnei wā

Ka pūmau tōnu mātou ki te whakatauki o te kura e mea ana “Poipoia ō tātou nei pūmanawa”

Takiritia tonutia te ra ki runga i Te Kura Kaupapa Maori o Te Whanau Tahi .