TE KURA KAUPAPA MĀORI O TE WHĀNAU TAHI

He mihi

Tēnā rā koutou katoa, kei ngā ihu oneone o tēnei kaupapa e kīia nei, ko Te Whānautahitanga.

 

E tika ana kia mihia te hunga kua wheturangitia ki te korowai o Ranginui, ō tātou mate o te wā, haere, okioki mai rā.

Ko tātou te hunga ora ka mahue nei, nā reira kia ora mai tātou katoa

 

Ko te Aroha, te Tino Rangatiratanga, te Kaitiakitanga, te Manaakitanga, me Te Reo Māori ngā uara e here ana i a tātou. Mokori anō kia mihia te hunga nō rātou te whakaaro tuatahi kia whakatūria ai tēnei kura kaupapa. Mai kore ake rātou.

E ai ki te te kōrero "Ko te manu e kai ana i te miro nōna te ngahere. Ko te tangata e kai ana i te mātauranga, nōna te ao." Kāore he kōrero i tua atu i tērā hei kapo ake i tētahi kaupapa nui o Te Whānau Tahi. Ko te mātauranga kia tika, kia nui, kia Māori ē!

Ko mātou tēnei, e whakatinana ana i ngā hiahia, i ngā wawata, me ngā tūmanako o ngā tīpuna, otirā o tēnei hapori mō ngā tamariki, mokopuna ka kuhu mai ki ngā kuaha o tēnei kura.  

Hei whakakapi ake, kia kaha tātou ki te kōrero i tēnei reo rangatira, rā atu, rā mai, haere nei te wā!

Tēnā koutou, tēnā koutou, otirā tēnā rā tātou katoa.