Kāinga

Ko Aoraki te mauka
Ko Waimōkihi te awa
Ko te rangimārie te waka
Ko Te Aho Matua te whakaewarangi
Ko Te Atawhai o Te Aoturoa te whare
Ko Te Kura Kaupapa Māori o Te Whānau Tahi mātou e tū nei...tihei mauri ora!

Tai pari, tai timu, taihoa e haere. 
I te hokinga atu o te ngaru, ka kite atu kua ngaro rātou. 
Kei te mihi atu, kei te tangi atu. 
Haere rā koutou te hunga wairua, haere oti atu rā ki te huinga o te kahurangi ki tua o maumahara. 
Haere, haere, haere okioki ai. 
Kāti rā, ki a tātou nei te hunga ora, ngā rangatira o āpōpō, ngā mātua, te whānau whānui, te iwi e pupuri nei i ngā hoe o tō tātou nei waka. 
Kei pariparia e te tai, ahakoa toka tū, ahakoa ngaru nui, kia kaha, kia mau, kia ita! Kotahi tonu te hoe. 
Eke panuku, eke Tangaroa. Haumi ē! Hui ē! Taiki ē! 
E kī ana te kōrero "Ko te manu e kai ana te miro nōna te ngahere. 
Ko te tangata e kai ana te mātauranga, nōna te ao" 
Me te tangi anō, kia puāwai ngā wāwata, ngā hiahia, ā, ko te tūmanako kia eke tātou ki ngā taumata teitei o te mātauranga. 

Tēnā koutou tēnā koutou, otirā tēnā rā tātou katoa